Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,příspěvková organizace

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

tel.: 352 688 435    ddmhslavkov@volny.cz    IČO: 750 05 441

PO je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov


Pozvánka na zahradní slavnost - 14.6.2019

Důležité upozornění

V době ředitelského volna 9. a 10.5.2019 v dopoledních hodinách možnost navštívit DDM a ŠD Horní Slavkov pro využití hry stolního tenisu a kulečníku!!! Poplatek 20,-Kč/hodinu. Odpolední činnost zájmových kroužků je beze změny.
 

Nabídka na letní prázdniny - 

přihlášky do 15.6.2019

Důležité upozornění

V pondělí po ZK Nerf liga zůstaly v tělocvičně tyto boty! Majitel ať si je vyzvedne v kanceláři DDM a ŠD Horní Slavkov. Děkujeme! ☺️

Vítáme Vás v novém roce a přejeme jen spoustu důvodů k radosti :-)

Při pravidelných schůzkách zájmových útvarů se na Vás těšíme od 7.1.2019 :-)

 

 

Seznam zájmových kroužků DDM  šk. rok 2018/2019

Máte o kroužek zájem, ale termín schůzek vám nevyhovuje ? Pokuste se dostavit na zahajovací schůzky a domluvit se s vedoucím zájmového kroužku :-)
 

2018 2019 seznam ZK vyvěšen 28.9.2018.pdf (1055523)

 

Zájmové kroužky při školní družině

 (počet žáků v kroužku je stanoven na 10)

 od listopadu 2018 v délce 25 hodin

  • Zájmový kroužek "ČTENÍČKO" , vedoucí : p. Elvíra Činčurová (den a čas bude upřesněn) cena : 100,00 Kč za 25 hodin
  • Zájmový kroužek "ANGLIČTINKA" , vedoucí : p. Bc. Lenka Kelucová (čtvrtky od 14:30 do 15:30 hodin) cena : 250,00 Kč za 25 hodin

Z důvodu nízkého zájmu nebyl otevřen žádný kroužek při ŠD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ORGANIZACI

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov :  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Aktuality, novinky

V této rubrice nejsou žádné články.