vítejte na stránkách

služby v oblasti výchovy, vzdělávání, prázdninová a víkendová činnost

Zájmové kroužky

V rámci Domova dětí a mládeže nabízíme pro malé i velé širokou paletu zájmových kroužků:

   • sportovní
   • taneční a pohybové
   • estetické a tvořivé
   • přírodovědecké
   • hudební
   • jazykové a vzdělávací

Školní družina

Navazujeme na dlouholetou tradici školních družin v Česku. Zajistíme vašim dětem náplň volného času při výchovně-vzdělávacích činnostech, rozvíjení osobnostních a sociálních dovedností.