vítejte na stránkách

služby v oblasti výchovy, vzdělávání, prázdninová a víkendová činnost

Výzva pro rodiče

Podpořte nás, ať o nás nepřijdete…

Zahájení činnosti

Zájmovou činnost v Domečku zahajujeme 19.9.2022!!!

Tábory

Letní táborové aktivity Domečku

Den třetí

Ani dnes vás nenecháme zahálet

Den druhý

Ani dnes se nebudeme nudit

Začínáme!!!

Brány domečku otevřeny

Zájmové kroužky

V rámci Domova dětí a mládeže nabízíme pro malé i velé širokou paletu zájmových kroužků:

   • sportovní
   • taneční a pohybové
   • estetické a tvořivé
   • přírodovědecké
   • hudební
   • jazykové a vzdělávací

Školní družina

Navazujeme na dlouholetou tradici školních družin v Česku. Zajistíme vašim dětem náplň volného času při výchovně-vzdělávacích činnostech, rozvíjení osobnostních a sociálních dovedností.