Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,příspěvková organizace

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

tel.: 352 688 435    ddmhslavkov@volny.cz    IČO: 750 05 441

PO je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov


 

Důležité upozornění!!! - 15.10.2018

Žádáme o důkladnou kontrolu dětí, vyskytly se vši.

Děkujeme za spolupráci


 

POZOR  - uzávěrka přihlášek do zájmových útvarů DDM  je 19.10.2018

Slevy lze uplatnit pouze v případě, že do uvedeného termínu odevzdáte všechny přihlášky.

Při podání přihlášky po 19.10.2018 platí cena za zájmový kroužek ve 100% výši nebo můžete požádat o snížení úplaty na tiskopise vydaném DDM.

 

 

 

Informace pro účastníky ZK Karate - kopírováno z FB stránek Champions team

‼️Připomínáme všem členům ze všech členských dojo, ze odpadají tréninky středa, čtvrtek a neděle z důvodu účasti všech trenérů a závodního teamu na MS v Moldávii. Děkujeme za pochopení.
Vaši trenéři.

 

 
 

Důležité upozornění!!!

ZK "Shuffle dance" se dnes, 11.10.2018, koná ve cvičebně DDM a ŠD od 17:30 do 18:30 - změna je na žádost účastnic ZK.

 
 
 

Od 8.10.2018 již zahajují činnost zájmové kroužky p. Marie Ciperové

  • Latinsko americké tance

  • Roztleskávačky

  • Turistický

 

Důležité upozornění

Od 10.10.2018 bude změna v čase ZK Aerobic!!! Nový čas je od 17:00 - 18:00, den zůstává stejný, tedy středa. Cvičit budete klasický aerobic, který si osvěžíte cvičením na trampolínách a balančních podložkách. Těší se na vás profesionální trenérka Aerobicu :-)

 

 

 

Seznam zájmových kroužků pro šk.rok 2018-2019 příloha "Ceníku" 2018/2019
 
 

 

Seznam zájmových kroužků DDM  šk. rok 2018/2019

Máte o kroužek zájem, ale termín schůzek vám nevyhovuje ? Pokuste se dostavit na zahajovací schůzky a domluvit se s vedoucím zájmového kroužku :-)
 

 

Zájmové kroužky při školní družině

Od října 2018 začíná činnost zájmových kroužků v době školní družiny (počet žáků v kroužku je stanoven na 10).

Činnost proběhne od listopadu 2018 v délce 25 hodin.

  • Zájmový kroužek "ČTENÍČKO" , vedoucí : p. Elvíra Činčurová (den a čas bude upřesněn) cena : 100,00 Kč za 25 hodin
  • Zájmový kroužek "ANGLIČTINKA" , vedoucí : p. Bc. Lenka Kelucová (čtvrtky od 14:30 do 15:30 hodin) cena : 250,00 Kč za 25 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ORGANIZACI

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov :  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Aktuality, novinky

V této rubrice nejsou žádné články.