Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,příspěvková organizace

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

tel.: 352 688 435    ddmhslavkov@volny.cz    IČO: 750 05 441

PO je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov


Seznam ZK s výpočtem školného pro šk.rok 2019/2020 - vyvěšeno 16.9.2019

 

2019_2020 Seznam ZK - 16.9.2019.PDF (2161592)

 

 

Zapojení naší organizace do Šablon II. - Výzva 063

 

Důležité upozornění školní družiny

Žádáme rodiče žáčků,kteří budou navštěvovat ranní ŠD hned od 2.9.2019 aby nezapomněli odevzdat přihlášku do ŠD včas (do 30.8.)

 

Seznam zájmových kroužků DDM  šk. rok 2019/2020

Máte o kroužek zájem, ale termín schůzek vám nevyhovuje ? Pokuste se dostavit na zahajovací schůzky a domluvit se s vedoucím zájmového kroužku :-)

Nabídka zájmových kroužků_2019-2020.PDF (687,2 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ORGANIZACI

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov :  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Aktuality, novinky

V této rubrice nejsou žádné články.