Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, p.o.

DDM a ŠD Horní Slavkov, p.o.

Adresa: Poštovní 662357 31 Horní Slavkov

IČ: 750 05 441

Číslo účtu: 862722349/0800

Datová schránka: cajkjq6

Tel.: +420 352 688 435

E-mail: ddmhslavkov@volny.cz

PO je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255. V souladu s veškerou legislativou je vypracován Školní vzdělávací program DDM a ŠD Horní Slavkov.

Dům dětí a mládeže

Vedoucí pedagog volného času: Bc. Martina Dandová, DiS

Telefon: +420 775 987 100

E-mail: ddmhslavkov.ddm@volny.cz

Ředitel: Bc. Pavel Krüger

Tel.: +420 602 766 741

Zástupce ředitele: Bc. Martina Dandová, DiS.

Tel.: +420 775 987 100

Metodik a garantMgr. Bc. Michaela Krügerová, PhD.

Tel.: +420 725 847 970

Školní družina

Vychovatelka školní družiny: Lucie Baltiarová

Telefon: +420 725 959 019 

E-mail: ddmhslavkov.sd@volny.cz

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov:  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé.

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov.

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Kontaktní formulář