Výzva pro rodiče

děti v kuličkách
8. září 22

Podpořte naše DDM a pestrou nabídku vzdělávání

Vážení rodiče a milí obyvatelé,

MŠMT v tichosti změnilo vyhlášku 74 z roku 2005, podle které se řídil provoz středisek volného času a DDM a nahradili ji vyhláškou 111. To znamená velkou změnu k horšímu, a kdybych byl pesimista, řekl bych, že mnohým domům dětí hrozí kvůli tomu zánik. Hlavní změnou je způsob financování, kdy dříve stát financoval provoz podle počtu kroužků, na které se dítě přihlásilo. V současné době je to vázáno na rodné číslo dítěte a znamená to tedy, že když se dítě přihlásí na více kroužků, DDM dostane stejný objem financí, jako kdyby dítě chodilo na pouze jeden kroužek.  Ve skutečnosti však chodí často na 3 kroužky a DDM musí zajistit vedoucího, materiál, program i energie v trojnásobném objemu. Stát to však již nechce platit. Pro nás to znamená několik změn, pokud chceme naše služby udržet ve stejném rozsahu a kvalitě. (Ve skutečnosti rozsah i kvalitu ještě zvyšujeme, neboť otvíráme nové kroužky a zařizujeme nové prostory pro chovatelství atd.)

Ve spojení s inflací, růstem cen energií a v podstatě všeho, to znamená především nutnost zdražení zájmových kroužků. Budeme se snažit nadále udržet ceny co nejnižší, ve srovnání s jinými domy dětí máme však ceny extrémně nízké. Dále to znamená zrušení slev za druhý, třetí a další kroužky, na které se přihlásí stejné dítě, pochopitelně proto, že pro nás to je velmi nevýhodné, jelikož dostaneme finance pouze na jeho rodné číslo. Samozřejmě budeme rádi, když se děti přihlásí na více kroužků, ale nemůžeme je k tomu již motivovat slevou. Hlavním úkolem je tak pro nás získat co nejvíce dětí do zájmových kroužků a to hlavně takových dětí, které chodí pouze na jeden kroužek.

Milí spoluobčané a hlavně rodiče: pokud nám fandíte a chcete nám pomoct zachovat provoz DDM, přihlaste prosím své děti do nějakého z našich kroužků. Nechť Vaše dítě přivede kamaráda, to nám pomůže nejvíc. Podpořte nás, abychom mohli dále nabízet své služby Vám a Vašim dětem. Nabídka je opravdu pestrá. Udělali jsme mnoho práce a vytvořili krásné prostředí, oázu, kde děti mohou žít ve světě své fantazie, individuálních zálib a koníčků. Nyní však potřebujeme Vaši podporu. Pomozte nám, abychom mohli pomáhat, vzdělávat, vést děti a vytvořit tak lepší svět. Svět postavený na hodnotách jako je: přátelství, moudrost, zručnost, samostatnost, řemeslo, kultura, umění, krása, život a vzájemná pomoc.

Děkujeme

Bc. Pavel Krüger a kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov, p.o.