Zahájení činnosti

Otevíráme brány Domečku

Zájmová činnost našeho Domečku bude zahájena dne 19. 9. 2022. V tomto týdnu využijte možnosti návštěvy všech zájmových kroužků, které by Vás a Vaše ratolesti zajímaly. Každý účastník může navštívit zájmový kroužek dvakrát. Na třetí návštěvu je nutno doložit závaznou přihlášku. Přihláška Vás zavazuje k úhradě do třiceti dnů od jejího podpisu. VS zjistíte na seznamu zájmových kroužků a číslo účtu tamtéž, nebo v kanceláři Domečku. Rozpis kroužků je pestrý, ovšem bohužel došlo i ke snížení naší nabídky a to z personálních důvodů. Budeme se však všichni snažit pro vás vytvořit maximum.  Na všechny Vaše děti se moc těšíme a nejen na ně. I Vy dospělí můžete rozšířit řady našich účastníků, třeba na oblíbeném kroužku keramiky.