Zahájení činnosti 18.9.2023

Brány Domečku otevřeny!!!

Zájmová činnost našeho Domečku byla zahájena dne 18. 9. 2023. Již bylo hojně využito možnosti návštěvy všech zájmových kroužků, které Vás a Vaše ratolesti zajímaly. Každý účastník mohl navštívit zájmový kroužek dvakrát. Na třetí návštěvu už je nutno doložit závaznou přihlášku. Přihláška Vás zavazuje k úhradě do třiceti dnů od jejího podpisu. VS zjistíte v kanceláři Domečku. Rozpis kroužků je letos velmi pestrý, tak snad budete spokojení. Na všechny Vaše děti se moc těšíme a nejen na ně. I Vy dospělí můžete rozšířit řady našich účastníků, třeba na oblíbeném kroužku keramiky. Tak ať je nový školní rok úspěšný na všech frontách.