ŠKOLNÍ ASISTENT-KA

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014777

V rámci projektu EU – Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

 

Typ smluvního vztahu: DPP – 4 hodiny týdně

 

  • Co takový školní asistent dělá? Poskytuje základní nepedagogickou podporu při převádění dětí mezi ŠJ a ŠD, SVČ, při přípravě na vzdělávání spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit v ŠD nebo SVČ. Podporuje přípravu účastníka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na vzdělávání, podporuje rozvoj nadání účastníka v aktivitách nad rámec vzdělávání. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Je pomocníkem pedagoga, který nad ním vykonává metodický dohled.

 

  • Jaké jsou odborné požadavky na pozici školního pedagoga:

Odborná kvalifikace získaná:

· středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga

· středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga

· středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga,

· středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga

· základním vzdělání a studiem pro asistenty pedagoga.

 

  • Co získáte na oplátku: zajímavou a činorodou práci s dětmi, v příjemném prostředí jak v interiérech, tak i v exteriérech, možnost dalšího profesního růstu.

 

  • Jak se přihlásit do výběrového řízení: zašlete svůj profesní životopis na adresu DDM a ŠD. Na základě zaslaných profesních životopisů budou osloveni vhodní zájemci a pozváni na osobní pohovor.

 

  • Kontaktní osoba:

DDM a ŠD Horní Slavkov, Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

Bc. Martina Dandová, Dis.Tel.: 775 987 100