Školní jídelna

Objednávka stravy

Kód školní jídelny 5911
 
DDM a ŠD nezajišťuje přihlašování nebo odhlašování obědů ve školní jídelně!