Charakteristika 1. oddělení

Výběr z činností 1. Oddělení

Na prvním oddělení se zaměřujeme především na:

  • rozvoj sportovního chování a hry v duchu fair play
  • rozvoj logického myšlení za pomoci strategických a taktických her
  • rozvoj přirozené zvídavosti za pomoci objevů ve vědeckých koutcích (například síla magnetů, chemické pokusy, fyzikální zákony, pozorování pod mikroskopem, žížalí farma, a jiné)
  • hraní netradičních sportovních her (například mölky, lakros, ringo, bumball, chůze na chůdách)
  • zajímavosti z dětských vědeckých časopisů
  • zapojení netradičních tvořivých technik při tvorbě projektů oddělení
  • řečové a dechové hrátky
  • improvizační a dramatické hry a cvičení – rozvoj pohotového myšlení a reakcí
  • učení se základům první pomoci při modelových situacích (žádná teorie!)
  • …hraní v učebně a venku, povídání a legraci

Nemohu zaručit, že se Vaše dítko vrátí tak čisté, jak odešlo z domova, ale určitě bude vydováděné a obohacené o nové zážitky a poznání :)

Vychovatelka Martina Dandová