Školní družina - informace pro rodiče

pracovní doba je od 5:30 do 8:00 (ranní činnost) a do 16:30 (odpolední činnost)

  1. oddělení vedoucí vychovatelka Bc.Martina Dandová, DiS.
  2. oddělení vychovatelka Martina Pospíšilová
  3. oddělení vychovatelka Elvíra Činčurová
  4. oddělení vychovatelka Kristina Šalplachtová
  5. oddělení vychovatelka Lucie Baltiarová
 
e-mail: ddmhslavkov.sd@volny.cz
tel. kontakt: 725 959 019

Poplatek za školní družinu

Poplatek 50,- Kč měsíčně: září až prosinec 200,- Kč (1. pololetí), leden až červen 300,- Kč (2. pololetí)
Poplatek se platí za pololetí, nejpozději do dvaceti dnů od podání závazné přihlášky.
V případě potřeby je možné domluvit si splátkový kalendář.
číslo účtu: 0862722349/0800
variabilní symbol k platbám: 315099(1, 2, 3, 4 číslo oddělení)(číslo Vašeho dítěte); příklad 3154990102
variabilní symbol má deset znaků, do poznámky k platbě uveďte prosím jméno žáka.