Přírodovědné

RYBÁŘSKÝ

„Nechytíš jenom rýmu.“

Kdy: Každé úterý 15:30 - 16:30

Kde: Učebna DDM a ŠD

Popis: Kroužek je určen pro děti, které mají rády rybaření, přírodu a chtějí získat rybářský lístek. Vedoucí kroužku pořádá víkendová soustředění.

Cíl a přínos kroužku: zlepšení vztahu k přírodě, učení se trpělivosti, získání znalostí o přírodě, získání rybářského oprávnění

Potřeby: pruty a navijáky jsou možné k zapůjčení, blok, psací potřeby, přezůvky, vhodné oblečení do budovy a na ven

Jiná ujednání: Možnost získání rybářského lístku, možnost účastnit se soutěží v rybářských disciplínách

 

CHEMICKÝ

"Výbuch sopky??? Ano i to s námi můžeš zažít!!!"

Kdy: Každé pondělí 14:40 - 15:40

Kde: Učebna DDM a ŠD

Popis: Kroužek je určen pro děti, které se chtějí zábavnou formou naučit více o chemických reakcích.

Cíl a přínos kroužku: Získání a prohloubení znalostí akcí a reakcí v oblasti chemie.