Přířodovědné

RYBÁŘSKÝ

„Nechytíš jenom rýmu.“

Kdy: Každé úterý 16:00 - 17:00

Kde: Učebna DDM a ŠD

Popis: Kroužek je určen pro děti, které mají rády rybaření, přírodu a chtějí získat rybářský lístek. Vedoucí kroužku pořádá víkendová soustředění.

Cíl a přínos kroužku: zlepšení vztahu k přírodě, učení se trpělivosti, získání znalostí o přírodě, získání rybářského oprávnění

Potřeby: pruty a navijáky jsou možné k zapůjčení, blok, psací potřeby, přezůvky, vhodné oblečení do budovy a na ven

Jiná ujednání: Možnost získání rybářského lístku, možnost účastnit se soutěží v rybářských disciplínách