Jazykové a Vzdělávací

ANGLIČTINA PRO I. STUPEŇ ZŠ a MŠ

„Dů jů spík Čengliš? Co takhle se to naučit správně ;)“

Kdy: Každý čtvrtek 16:00 - 17:00 - mladší účastníci

                                 17:00-18:00 - starší účastníci

Kde: Jazyková učebna DDM a ŠD

Popis: Děti se seznámí se základy mluvené angličtiny. Důraz bude kladen na zábavnou a pro děti přitažlivou formu výuky, která bude probíhat za pomoci obrázků, rýmovánek, říkanek, scének, pohybových aktivit a rozmanitých her. Primárním úkolem je ukázat dětem, jak se anglicky řeknou lidé, věci, zvířata ve světě kolem, dále se výuka bude věnovat jejich vlastnostem.

Cíl a přínos kroužku: Účastnící si osvojí základní slovní zásobu a naučí se obraty každodenní angličtiny.

Potřeby: blok, pastelky, přezůvky

 

NĚMECKÝ JAZYK PRO i. STUPEŇ ZŠ A MŠ

„Němčina je jako autíčko. Je to hračka!“

Kdy: Bude upřesněno

Kde: Jazyková učebna DDM a ŠD

Popis:  Zájmový kroužek se zaměřuje na kvalitativní znalosti. Děti si osvojí základní slovní zásobu a obraty, to vše formou jednoduchých cvičení, říkanek, písniček a her.

Cíl a přínos kroužku: Děti si osvojí základní slovní zásobu a obraty, to vše formou jednoduchých cvičení, říkanek, písniček a her.

Potřeby: pastelky, přezůvky

V ceně: výukové materiály (obrázky, odměny, herní pomůcky, atd.)

 

ZPÍVÁME S KYTAROU¨

Kdy: Každé úterý 15:00 - 16:00

Kde: hudební a odpočinková místnost DDM a ŠD

Popis: Kroužek zaměrený na seznámení dětí s různými písničkami

Cíl a přínos kroužku: zlepšení rytmiky 

Potřeby: přezůvky

V ceně: výukové materiály