Estetické a Tvořivé

KORÁLEK

Kdy: úterý
Kde: DDM a ŠD
Popis: výroba různých doplňků s korálků...

 

 

ŠIKOVNÉ RUCE

 
Kdy: čtvrtek 16:00-17:30
Kde: DDM
Popis: pracovní činnosti  ze všech množných materiálů ( přírodniny, látky, papír....)

 

VAŘENÍ

„Naše DDM se sice do Michelinského katalogu nevešlo, ale viděla bychom to jenom na chybu v tisku. Návrh na zařazení už byl podán.“

Kdy: Bude upřesněno

Kde: Kuchyňka DDM a ŠD

Popis: Zájmový kroužek je pro určen pro žáky II. stupně základní školy. Získáte ze základní dovednosti stolování, naučíte se připravovat jednoduchá i složitější pohoštění plus informace o zdravém stravování. Během hodiny si projdeme i techniky přípravy koktejlů a pustíme se do dezertů.

Cíl a přínos kroužku: Naučení se základům vaření a stolování

Potřeby: ingredience na jednotlivé hodiny

 

KERAMIKA I. a II. 

„Vlastnoručně vyrobená věc je ten nejlepší dárek.“

Kdy: každé pondělí 16:00 - 18:00 (skupina I.) a středu 16:00 - 18:00 (skupina II.) 

Kde: Výtvarná učebna DDM a ŠD

Popis: Kroužek je určen pro začínající i pokročilé. U začátečníků se soustředíme hlavně na zvládnutí základních technik zpracování hlíny - tvoření z válečku, plátu, modelování. Pokročilejší budou mít více času a prostoru pro realizaci vlastních nápadů. Práce s keramickou hlínou rozvíjí zejména jemnou motoriku rukou, fantazii jedinců a jejich kreativitu. Všichni účastníci kroužků pracují pod vedením naší dlouholeté lektorky. Dozvíte se, jakou cestu musí samotný keramický výrobek projít (vytváření, kožovitý stav, sušení, přežah, dekorování, ostrý výpal), než získá svou finální podobu.

Cíl a přínos kroužku: Každý účastník se naučí pracovat s hlínou - válet plát, modelování z ruky, pochopí proces při jejím následném zpracování a glazování. Výrobky budou tématicky laděny, ale fantazie má u nás dveře dokořán.

Potřeby: pracovní oblečení - zástěrka

 

VÝTVARNÝ

„Děti se rády pouští do výroby všech věcí, po kterých zatouží. Zde nabízíme takovou pokusnou dílnu, ve které si mohou vše vyzkoušet s pomocí zkušeného dospělého, pedagoga. Mohou si malovat svět podle svých představ.“

Kdy: každé úterý 15:30 - 17:00

Kde: Výtvarná učebna DDM a ŠD

Popis: Kroužek výtvarné tvorby pro žáky základních škol. Účastníci si osvojí základy kresby a malby, navrhování a vytváření prostorových objektů z papíru či keramické hlíny, kašírování či výrobu loutky. Důraz výuky je kladen na prohlubování poznatků viděné skutečnosti, její zachycení a zobrazení, na práci s barvou, kompozici a výraz. Žáci se seznámí s výtvarnými materiály jako jsou pera, tužky, akvarely, tempery a vhodností jejich použití. Výuka zároveň pěstuje u žáků pracovní návyky a učí je dokončit započaté dílo.

Cíl a přínos kroužku: Cílem kroužku je poskytnout výtvarně orientovaným dětem prostor pro hledání osobního výrazu a přenos vlastního vidění světa do výtvarné podoby. Přínosem by mělo být osvojení si základních výtvarných technik, základů prostorového vidění a seznámení s dílčími projevy výtvarnými v dějinách umění.

Potřeby: věci na převlečení, přezůvky

V ceně: výtvarný materiál a pomůcky

 

DÍVKA - IN

Kdy: bude upřesněno

Kde: Prostory DDM a ŠD

Popis:

Cíl a přínos kroužku:

Potřeby: přezůvky

V ceně: