Dům dětí a mládeže - informace pro rodiče

Zájmové kroužky v domě dětí a mládeže probíhají každý pracovní den v odpoledních hodinách

 

Vedoucí pedagog volného času: Bc.Martina Dandová,DiS.

tel: 775 987 100

 

e-mail: ddmhslavkov.ddm@volny.cz

Kontakt na vedoucího pedagoga volného času:  352 688 435 nebo 775 987 100