Kde nás najdete, kontakty

Společné kontakty

e-mail: ddmhslavkov@volny.cz

352 688 435 - telefon na organizaci
602 766 741/775 197 705 - ředitel Bc. Pavel Krüger

Dům dětí a mládeže

Adresa: Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 750 05 441
Telefon: 775 987 100 - vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová,DiS.
E-mail: ddmhslavkov.ddm@volny.cz
 

Školní družina

Adresa: Poštovní 662 357 31 Horní Slavkov
IČO: 750 05 441
Telefon: 725 959 019 - vedoucí vychovatelka Marie Ciperová
E-mail: ddmhslavkov.sd@volny.cz 
 

Metodik a garant

Mgr., Bc. Michaela Hanzlová, PhD.
Telefon: 725 847 970
E-mail: ddmhslavkov.ddm@volny.cz

 

Kontakt na ZŠ, Školní ul.

www.zs2hslavkov.cz